Evaluering nødnettskurs

Det er viktig at du som deltar i øvelsen gjennomfører evalueringen av dette kurset når du er ferdig med det. Evalueringen tar ca 3 minutter, og vil gi oss verdifull informasjon om hva vi må forbedre for å gjøre kurset enda bedre. Husk å huke av for at du samtykker til at det blir tatt lydopptak fra talegruppen vi benytter i øvelsen (se spørsmål 9 og 10).

Lenke til evaluering